esmaspäev, oktoober 21

Ettelugemispäev


Esmaspäeval, 21. oktoobril käisime Külli ja Eleriniga ettelugemispäeval Kaiu lasteaias. Tradistioonilist ettelugemispäeva peetakse 1994. aastat  ning alati 20. oktoobril.  
Kuna 20. oktoober sattus tänavu pühapäevale, siis kohtusime oma väikeste lugejatega päev hiljem.

Tänan väikesi unejutu kuulajad ning toredat õpetajate ja tädide kollektiivi.

Järgmise korrani😊


esmaspäev, oktoober 14

Laenutuste TOP

Neid raamatuid on 01.01.2019 - 30.09.2019 laenutatud kõige enam.

Pealkiri
Autor
Kõverpeeglikillud
Leps, Ivi
... kes pole kunagi söönud homaari
Jõe, Aliis
Loodusmärkide leidmine ja tundmine
Alvela, Ain
Ära unusta mind - II osa - "Meelespead"
Pets, Helju
Üksinda maailmas
Peterson, Margit
Hundihüüdja
Tammar, Mari
Elupõletajad - romaan
Tohvri, Erik
Kättemaks - romaan imelikust teekonnast
Põder, Rein

Vahastu Mihklilaat

Mihklilaada pilte saab  näha SIIT.

teisipäev, oktoober 8

NB!

Septembrikuu vallavolikogu istungil võeti vastu „Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord." Selle määrusega kehtestati kogu Rapla valla haldusterritooriumil (sh endises Raikküla, Kaiu ja Juuru valla territooriumil) asuvatel erateedel talihoolduse tegemiseks ühtsed põhimõtted.

Lumetõrje tegemise eelduseks on, et teeäärset majapidamist kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ja elanik on esitanud Rapla Vallavalitsusele vastava kirjaliku taotluse. Taotlus tuleb Vallavalitsusele esitada hiljemalt 20. oktoobriks 2019.a, kuid käesoleval aastal vaadatakse läbi kõik taotlused, mis saadetakse Vallavalitsusele ka pärast määruses kehtestatud kuupäeva.

Oluline on arvestada, et kehtima jäävad ka kõik enne määruse vastuvõtmist esitatud taotlused. Sisuliselt tähendab see seda, et need endiste Kaiu, Juuru ja Raikküla valdade elanikud, kes on taotlused esitanud - uusi taotlusi esitama ei pea!

Taotluse vormi erateel talihoolduse tegemiseks leiate valla kodulehelt. Otselink siin (maa, keskkond ja ehitus - taotlus erateel talihoolduse tegemiseks): https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid

Kehtestatud kord on leitav Riigi Teatajast. Otselink siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/404102019006

Paberkandjal taotlusi on võimalik esitada kui ka täita vastuvõtupäevadel teenuskeskuses koha peal!

teisipäev, september 24

Ikka laadast

Palun jagage  infot! Kui teate inimesi kellel on midagi müüa või vahetada, siis olete oodatud meie laadale!


Õnneloos ja oksjon!
Annan teada, et kogusime tänavavalguste tarvis poes oleva kogumiskastiga 388 eurot. See on suur summa! Peaaegu pool vajaminevast 900 eurost.

Seoses 12. oktoobril toimuva mihklilaadaga teen aga ettepaneku, et pingutame veel natuke. Eelmise aasta laadal toimunud õnneloos ja oksjon olid väga menukad. Seetõttu kutsun kõiki üles annetama ka sel aastal õnneloosi õnnestumiseks.

Kõik, kellel on midagi õnneloosiks sobivat üle – moose, mahlu, kompotte, mett, muid aiasaadusi – võiksid selle viia Irma juurde raamatukokku või anda mulle teada enne 10. oktoobrit.

Õnneloosi ja oksjoniga kogutud raha lisame tänavavalgustuse summale juurde.

Eelmisel laadal teenitud 270 euro eest saime muuhulgas võõrustada külas käinud komisjoni, pakkusime süüa talgute ajal ja tänasime Raivot pritsumajaga nähtud vaeva eest. Allesjäänud summa lisan ka tänavavalgustuse eest tasumiseks.

Karine Rajasaar


Kasutaja Irma Irma foto.


Minu ja Karine kontaktid leiate kuulutuselt!

Nunnunäitus

Vahastu raamatukogus on avatud NUNNUNÄITUS.
Pildituur avaneb lingile vajutades.

Suured tänud osalejatele ning ilusat sügist 😊
esmaspäev, september 16

NB!

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI VASTUVÕTT JUURU JA KAIU PIIRKONNAS

Seoses Kaiu piirkonna sotsiaaltööspetsialisti  Kätlin Uuemäe asumisega teisele ametikohale, toimuvad alates 12. septembrist kuni 10. oktoobrini sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtud piirkondades järgmiselt:

Teisipäeviti Kaiu teenuskeskuses ja  neljapäeviti Juuru teenuskeskuses võtab elanikke vastu sotsiaaltööspetsialist Tulika Geimonen. Muudel päeadel vastavalt kokkuleppele. Kontakttelefon: 5699 5463, e-posti aadress: tulika.geimonen@rapla.ee.

Kaiu piirkonna elanikel palume, lisaküsimuste korral, ühendust võtta Kaiu piirkonna koordinaator Agnes Kurvitsaga telefonil 5884 3832 või e-posti aadressil agnes.kurvits@rapla.ee.

Juuru piirkonna elanikel, palume lisaküsimuste korral, ühendust võtta Juuru piirkonna koordinaator Kristina Eesmetsaga telefonil 5699 5462 või e-posti aadressil kristina.eesmets@rapla.ee.Jüri Morozov
abivallavanem
haridus- kultuuri- ja sotsiaalvaldkond

Ettelugemispäev

Esmaspäeval, 21. oktoobril käisime Külli ja Eleriniga ettelugemispäeval Kaiu lasteaias. Tradistioonilist ettelugemispäeva peetakse 19...