kolmapäev, märts 25

neljapäev, märts 19

Munadepüha

Munadepühade üritus

6. aprillil kell 12. 00

Vahastu raamatukogus.

Kaasa võtta kaks värvitud muna.Rõõmsa kohtumiseni!

laupäev, märts 14

Emakeelepäev

Eesti keele ja kultuuri päeva hakati esimese eesti luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval tähistama 1996. aastal. Selle päeva tähistamise mõtte algataja oli Sondas elav kooliõpetaja ja keelemees Meinhard Laks. 1999. aastal kuulutati emakeelepäev riiklikuks pühaks. Sel päeval korraldatakse teemakohaseid üritusi kogu Eestis, eelkõige koolides ja kultuuriasutustes.


Loe Kristjan Jaak Petersonist 
Kuu

Kas laulo ‘allikas
Külmas pohja tules
Minno rahva melesse
Omma kaste ei valla?

Kui siin lummises pohjas
Illosa ‘aisoga mürtike
Villoses kaljoorros
Ei voi öitseda kauniste:

Kas siis meie maa keel,
Mis kui tassa oiake
Omma illo ei tundes
‘Einama läbbi, sinnise
Taeva kullases tulles
Rahhoga on jookslemas;
Egga torreda ‘eälega,
Omma rammo ei tundes
Taeva mürristamissega
Kui merri on ‘üüdmas:

Kas siis selle maa keel
Laulo tules ei voi
Taevani toustes ülles
Iggavust ommale otsida?

Siis ma vottan teid
Selge, sinnise taeva
Tähhed, maa peält
Körge issamaa pole
Römoga vadates, laulda:
Siis ma laulan sind
Öse kunningas, kuu!

Kes sa pilvede süllesta,
Ni kui pungasta lillike,
Löbbusa valge pallega
Üllestoused taeva al,
Kus tullised tähhed
Mahha on langemas
Sinno eest musta
Pimmeda uio sisse.
Nenda innimeste vaim!

 Olled sa uios uiomas
Kui so mötte on otsimas
Jummalat tähhede alta!


Kasutatud allikad:
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-emakeelepaev.php

reede, märts 13

Öölugemine Kaiu Põhikoolis

12. märtsil toimus Kaiu Põhikoolis 1 - 4 klasside öölugemine. Olen sarnastest ettevõtmistest üsna palju kuulnud ning Kaiugi kool teeb seda juba mitmendat aastat, kuid seni pole ühelgi sarnasel üritusel osalenud. Olen rõõmus, et sellel aastal avanes minelgi võimalus võtta osa Kaiu algklassilaste öölugemisest.
Kuna mul pole kuigi suuri kogemusi lastega töötamisel, siis oli öölugemine mulle suureks väljakutseks. Elamus, mille sain oli  väga kosutav ning mitte ei saa seda jätta jagamata.

Niisiis....
Koolimajja koguneti õhtu kella seitsmeks. Esmalt seati valmis oma magamisasemed ning seejärel koonduti kooli aulasse, kus toimus öölugemise sissejuhatus, õpilaste rühmadesse jaotamine ning reeglite määramine. Igaks juhuks täpsustan, et kogu ürituse eestvedajad ja organiseerijad olid Kaiu algklasside õpetajad.

Seega, alati on oluline alustada reeglite ja kodukorra kehtestamisega, mis aitab kõigil toimuvaga paremini hakkama saada. Reeglite mõtlemine ja üleskirjutamine oli lastele esimeseks ülesandeks. Iga rühm kirjutas oma reeglid, mida hiljem tutvustati ka teistele ning kinnitati aula seinale.


Lapsed rühmadesse jaotatud (4 rühma), reeglid paika pandud - võiski öine lugemine alata.
Tegevusi ja ettevõtmisi oli üsna erinevaid: kes küpsetasid torti, kes meisterdasid, kes võtsid osa näidendi lavastamisest. Minule jäi loomulikult juttede lugemine. Lisaks muinasjuttudele lahendasime mõistatusi ja sõnamänge ning katsetasime tagurpidi  lugemist. Lastel olid kaasas ka oma raamatud ning kes soovis luges sealt ühe lõigu või tutvustas raamatut oma sõnadega.

Rõõm on tõdeda, et lapsed tahavad lugeda ning rääkisid meeleldi ka oma loetud raamatutest. Arusaam, et tänapäeva lapsed ja noored ei taha lugeda, ei pea siiski päris paika. Oma esimese öölugemise kogemuse põhjal võin öelda, et lapsed siiski armastavad lugeda ning see ei olnud sugugi teeseldud huvi.

Minu kümne tööaasta jooksul oli esimene kord osaleda nii mahukal laste üritusel. See on kogemus, mida võiks korrata.
Ma ei tea päris täpselt, kuidas jäid rahule lapsed, kuid mina sain positiivse emotsiooni. Tunnistan, et mul on selles vallas veel palju õppida ja harjutada.
Imetlen õpetajaid -  nii palju head ja positiivset pealehakkamist. Super! Mul on ikka veel väga pikk tee käia....

Õhtu jätkudes esitas iga rühm Ülo Silla juhendamisel selgeks õpitud lühinäidendi, peale mida mindi  Marko Orava eestvedamisel öist taevast uurima. Kuigi ma ise tähistaevast uurima ei jäänud, võib öelda, et taevas oli sel ööl imeline ning usun, et lapsed ja õpetajad said näha nii mõndagi põnevat.

Enne magaminekut loeti veel oma kaasavõetud raamatut ning vaadati filmi, kuid selleks ajaks olin mina juba tagasi kodus.

Tänan suurepärase õhtu eest Kaiu algklasside õpetajaid ning õpilasi. Oli tore ja uudne kogemus, mida olen alati nõus uuesti kordama.

Lisan ka väikese fotoseeria sellest, mis silma jäi. Teistes töötubades mul ei õnnestunud käia, kuid ega ajaliselt polekski jõudnud.

Õpetajad kodukorda selgitamas

Reeglite määramine - rühmatööReeglite tutvustamine

Loeme


Näitejuhid
Näidendite esitamine

Maal tänutäheks - aitäh!


teisipäev, märts 10

Naistepäev


Naistepäeva tähistamisse ei suhtuta mitte alati ühtmoodi. Olen sageli kuulnud arvamust, et tegu on  nõukogudaegse tähtpävaga. Nii see siiski ei ole.  Naistepäev on rahvusvaheliselt oluline tähtpäev, mille tähistamise algust määratletakse erinevalt. Ühe versiooni naistepäeva kohta pakub välja  Eesti Rahvakalender Berta.

Igatahes on naised ning naiste rollid peres ja ühiskonnas alati kõneainet pakkunud.  Naistest võib rääkida lõputult, ilma et midagi kunagi selgeks saaks. Mehed arvavad siiani, et naistest pole mitte kunagi võimalik aru saada. Eks suurem osa naistest loodud anekdoote ja nalju ole ka meeste välja mõeldud.

Ka Vahastu raamatukogu 9. märtsi üritusel rääkisime naistest, ennekõike naise rollist peres.
Alustuseks loeti luuletusi naistest ning seejärel toimus arutelu naiste töödest ja tegemistest.
Võrdlesime, milline oli naine umbes pool sajandit tagasi ning milline ta on tänapäeval. Ega kõiki  neid jutte ja mõtisklusi siia kirja panna ei suudagi. Jutuajamise käigus vaatasime tagasi möödunud aegadele, peamiselt arutasime maanaiste argielu.
Meeldiv oli vestelda ning kuulata meenutusi varasematest aegadest, naiste igapäevatöödest, rõõmudest ja muredest.


Meie naised fotodel.
Helgi lugemas omaloodud luuletustRäägime naistest
Tänan kõiki meie vahvaid naisi.

Järgmine kohtumine 6. aprillil.

Pildiallkirja lisamine

Veebruarikuu raamatud

Surm õhtuhiies
Lindgren, Minna " Surm õhtuhiies"

Silmini armunud. Eesti romaan
Väljaste, Elme "Silmini armunud"
Suhkrust ja jahust
Reinaus, Reeli "Suhkrust ja jahust"

 
Umbtaevas
Kurmiste, Katrin "Umbtaevas"


Minu Peterburi. Optimismi  lühikursus
 
Hudilainen, Mailis "Minu Peterburi"
 


Uued raamatud

Kangur, Taavi  "Tapmise eelõhtu" Kivimäe, Juta  "Nõmme novellid" Kruusimägi, Anete  "Minu Lasnamäe" Pruuli, Ma...