esmaspäev, oktoober 21

Ettelugemispäev


Esmaspäeval, 21. oktoobril käisime Külli ja Eleriniga ettelugemispäeval Kaiu lasteaias. Tradistioonilist ettelugemispäeva peetakse 1994. aastat  ning alati 20. oktoobril.  
Kuna 20. oktoober sattus tänavu pühapäevale, siis kohtusime oma väikeste lugejatega päev hiljem.

Tänan väikesi unejutu kuulajad ning toredat õpetajate ja tädide kollektiivi.

Järgmise korrani😊


esmaspäev, oktoober 14

Laenutuste TOP

Neid raamatuid on 01.01.2019 - 30.09.2019 laenutatud kõige enam.

Pealkiri
Autor
Kõverpeeglikillud
Leps, Ivi
... kes pole kunagi söönud homaari
Jõe, Aliis
Loodusmärkide leidmine ja tundmine
Alvela, Ain
Ära unusta mind - II osa - "Meelespead"
Pets, Helju
Üksinda maailmas
Peterson, Margit
Hundihüüdja
Tammar, Mari
Elupõletajad - romaan
Tohvri, Erik
Kättemaks - romaan imelikust teekonnast
Põder, Rein

Vahastu Mihklilaat

Mihklilaada pilte saab  näha SIIT.

teisipäev, oktoober 8

NB!

Septembrikuu vallavolikogu istungil võeti vastu „Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord." Selle määrusega kehtestati kogu Rapla valla haldusterritooriumil (sh endises Raikküla, Kaiu ja Juuru valla territooriumil) asuvatel erateedel talihoolduse tegemiseks ühtsed põhimõtted.

Lumetõrje tegemise eelduseks on, et teeäärset majapidamist kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ja elanik on esitanud Rapla Vallavalitsusele vastava kirjaliku taotluse. Taotlus tuleb Vallavalitsusele esitada hiljemalt 20. oktoobriks 2019.a, kuid käesoleval aastal vaadatakse läbi kõik taotlused, mis saadetakse Vallavalitsusele ka pärast määruses kehtestatud kuupäeva.

Oluline on arvestada, et kehtima jäävad ka kõik enne määruse vastuvõtmist esitatud taotlused. Sisuliselt tähendab see seda, et need endiste Kaiu, Juuru ja Raikküla valdade elanikud, kes on taotlused esitanud - uusi taotlusi esitama ei pea!

Taotluse vormi erateel talihoolduse tegemiseks leiate valla kodulehelt. Otselink siin (maa, keskkond ja ehitus - taotlus erateel talihoolduse tegemiseks): https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid

Kehtestatud kord on leitav Riigi Teatajast. Otselink siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/404102019006

Paberkandjal taotlusi on võimalik esitada kui ka täita vastuvõtupäevadel teenuskeskuses koha peal!

Uued raamatud

Kangur, Taavi  "Tapmise eelõhtu" Kivimäe, Juta  "Nõmme novellid" Kruusimägi, Anete  "Minu Lasnamäe" Pruuli, Ma...