esmaspäev, juuli 1

Politsei-ja Piirivalveamet osaleb Euroopa Liidu poolt rahastatud projektis Cutting Crime Impact (CCI), mille põhieesmärgiks on välja töötada ennetav, tõenduspõhine ja jätkusuutlik lähenemine vägivaldsete kuritegude vastu võitlemisel. Politsei- ja Piirivalveamet juhib tööpaketti, mille eesmärgiks on töötada välja lahendus kuritegevuse ennetamiseks läbi linnaplaneerimise. Lahenduse väljatöötamine eeldab tõenduspõhist lähenemist seal hulgas ka elanikkonna küsitlemist. Tööriista välja töötamiseks on oluline läbi viia elanikkonna ankeetküsitlus, mis kogutud vastustega aitaks senisest tõhusamalt kuritegevust ennetada läbi linnaplaneerimise ehk turvalise ruumiloome.
 Siinkohal palumegi just Teie abi, et läbi Teie paremini jõuda oma ankeetküsimustikuga elanikkonnani. Vastamine toodud küsimustele võtab aega kuni 15 minutit. Küsitlusele vastamine on anonüümne ning konfidentsiaalsus tagatakse.

 Ankeetküsimustik on koostatud nii eesti kui ka vene keeles ning on leitavad alljärgnevatelt linkidel:


 Ankeetküsimustik on leitav Politsei-ja Piirivalveameti ametlikul Facebook lehel: https://www.facebook.com/politseijapiirivalveamet/photos/a.139257502787856/2351011811612403/?type=3&theater
 Ankeetküsimustikule vastamist on pikendatud kuni 07.07.2019.
 Küsimuste korral võtta ühendust e-posti aadressil: dorel.hiir@politsei.ee
 Ette tänades
 CCI projekti meeskond

Uued raamatud

Kangur, Taavi  "Tapmise eelõhtu" Kivimäe, Juta  "Nõmme novellid" Kruusimägi, Anete  "Minu Lasnamäe" Pruuli, Ma...