teisipäev, oktoober 8

NB!

Septembrikuu vallavolikogu istungil võeti vastu „Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord." Selle määrusega kehtestati kogu Rapla valla haldusterritooriumil (sh endises Raikküla, Kaiu ja Juuru valla territooriumil) asuvatel erateedel talihoolduse tegemiseks ühtsed põhimõtted.

Lumetõrje tegemise eelduseks on, et teeäärset majapidamist kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ja elanik on esitanud Rapla Vallavalitsusele vastava kirjaliku taotluse. Taotlus tuleb Vallavalitsusele esitada hiljemalt 20. oktoobriks 2019.a, kuid käesoleval aastal vaadatakse läbi kõik taotlused, mis saadetakse Vallavalitsusele ka pärast määruses kehtestatud kuupäeva.

Oluline on arvestada, et kehtima jäävad ka kõik enne määruse vastuvõtmist esitatud taotlused. Sisuliselt tähendab see seda, et need endiste Kaiu, Juuru ja Raikküla valdade elanikud, kes on taotlused esitanud - uusi taotlusi esitama ei pea!

Taotluse vormi erateel talihoolduse tegemiseks leiate valla kodulehelt. Otselink siin (maa, keskkond ja ehitus - taotlus erateel talihoolduse tegemiseks): https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid

Kehtestatud kord on leitav Riigi Teatajast. Otselink siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/404102019006

Paberkandjal taotlusi on võimalik esitada kui ka täita vastuvõtupäevadel teenuskeskuses koha peal!

Kommentaare ei ole:

Piknikule!!!

          VAHASTU RAAMATUKOGUS 24. AUGUSTIL KELL 12.00  KUIGI SUVI KESTAB VEEL JA PALJU TOREDAID  SUVEPÄEVI MEID OOTAMAS EES, ME SIISKI JUBA...