teisipäev, märts 13

Külakoosolek

18.märtsil kell 13.00 Trehvamise tares

1.Rapla valla külavanema statuut
2.Rapla valla külade ümarlaud
3.Rapla valla külade liit
4.Rahvamaja tegemised

Võimalus vaadata EV100 raames näitust Vahastu eluolust saja aasta jooksul


  TREHVAME!

Kommentaare ei ole:

Külakoosolek 18.03.2018

Külakoosolekust võttis osa üle kolmekümne inimese, mis näitab rahva küllaltki suurt huvi oma kodukandi käekäigu vastu. Erika Reinumägi  ...